14 středověkých mýtů, kterým věříte díky filmům – část II.

Středověk nás stále fascinuje, milujeme historické filmy s jejich atmosférou a rytířské příběhy. Co když jsou ale události, které jsme viděli ve filmu, nepravdivé? Druhá část článku…

Středověk nás fascinuje dodnes. Milujeme návštěvy hradů s jejich atmosférou. Mnozí z nás se vidí, jak popadnou žejdlík medoviny, k tomu velký kus masa a zazpívají si oplzlé písničky. Život v tomto 1 000 letém období je často ukazován ve filmech s hrdinnými eposy, komediemi, muzikály nebo s čímkoli, co lze nazvat „rytířským příběhem“. Ale spousta událostí, které jste ve filmu viděli, včetně ctnostných rytířů, špinavých negramotných rolníků a obecné bídy, jsou často docela pokřivené stereotypy. Jistě, někteří rytíři byli pravděpodobně cnostní a spousta lidí byla (a je i dnes) špinavá nebo zapáchající, ale v tomto fascinujícím časovém období je mnohem více nuancí, než byste si mysleli…

Ještě jste nečetli I. část článku? 14 středověkých mýtů, kterým věříte díky filmům

Mýtus č.8 – Všichni byli pořád špinaví

Samozřejmě, že hygienické standardy středověku rozhodně nebyly na úrovni našich současných. Přesto tehdejší lidé ve skutečnosti nechodili pokrytí blátem a „sračkami“. Filmaři ovšem zbožňují, když mohou na herce plácnout černou mastnotu nebo je nechat válet se ve špíně. Na rozdíl od všeobecného názoru si ale středověcí lidé uvědomovali důležitost osobní hygieny, byť se většina lidí umývala ve studené vodě, pokud nebyli bohatí a nemohli si dovolit ji ohřát.

Také zápach byl spojován s hříchem, takže se lidé snažili nezapáchat. V pozdějším středověku už rostlo povědomí o důležitosti hygieny a městské úřady utrácely peníze za snahu udržovat svá města v čistotě. Začaly se stavět veřejné latríny (toalety), kterých třeba Londýn měl v 15. století více než tucet. Často byly umisťovány na mosty, aby odpad rovnou spláchla řeka. To ovšem nebylo moudré s ohledem na šíření chorob, protože lidé vařili a myli vodou z řek. Během středověku se také poprvé rozšířilo mýdlo, které přinesli do Evropy křižáci vracející se ze Středního východu.

Mýtus č.9 – Ulice byly stejně špinavé jako lidé

Nic nedefinuje film zasazený do středověku více, než blátivá a ošklivá ulice plná slepic a lidského odpadu. Ale ani to není úplně přesné. Ve středověku byly zavedeny zákony, které vyžadovaly, aby lidé udržovali prostor kolem svých domovů a obchodů čistý. Za vyhazování odpadu byly stanoveny pokuty, skládka odpadu uvnitř města nebo v blízkosti jeho zdí byla přestupkem. Lidé mohli být také pokutováni za to, že nechali svá zvířata toulat se po ulicích bez dozoru. Třeba řezníci nesměli zabíjet zvířata na ulici a dostali pokutu, pokud hodili na ulici droby a podobný odpad.

Mýtus č.10 – rozpuštěné vlasy u žen

V historických filmech na hlavních hrdinkách často vidíme krásné, rozpuštěné vlasy, protože jsou zatraceně sexy a zapadají do moderního stylu. Ve středověku však ženy a dívky nechodily s rozpuštěnými vlasy. Bylo by to považováno za neskromné ​​a skromnost byla velice důležitá. Vlasy žen ve středověku byly nejčastěji spletené nebo sepnuté, často zakryté látkovou čelenkou. To platilo zejména pro vdané ženy. Svobodné ženy a dívky mohly nechat své vlasy trochu volnější, ale jakmile se žena jednou provdala, zakryly si vlasy.

Zdroj: going-medieval.com

Mýtus č.11 – Brnění, které (ve filmech) nic nevydrží

Jaký by mělo smysl nosit těžké brnění, když by ho jeden úder mečem rozřízl nebo ho prorazil první šíp? Takové brnění by v reálném životě asi nikdo nenosil. Přesto ve filmech hlavní hrdinové zneškodní rytíře jedním úderem meče, aby akce a filmové efekty mohly pokračovat dále. Ve skutečnosti bylo plátové brnění opravdu dobré a účinné při ochraně před údery mečem. Abyste mohli rytíře v brnění zranit nebo zabít, musíte se zaměřit na mezery, kde se setkávají pláty brnění. Nebo na místa, která nebyla brněním chráněna vůbec. Skutečné brnění bylo především praktické a dokázalo chránit lidi uvnitř, přinejmenším do vynálezu střelných zbraní…

Mýtus č.12 – Rytířství znamená líbání rukou

Neobejde se bez toho skoro žádný film ze středověku. Rytíř se dvoří šlechtičně a při první příležitosti jí už slintá na ruku… Líbání dámy na ruku se zařadilo mezi rytířské cnosti, ale ve středověku by to bylo považováno za odpudivé a nevhodné. Vlastně něco jako nyní. Líbání někoho z něžného pohlaví, který nebyl vaší manželkou, se prostě nedělo, a už vůbec ne někomu s vyšším sociálním statusem. Líbání ruky se stalo populárním až v 18. století a upřímně řečeno, jsme všichni rádi, že už je pryč.

Mýtus č.13 – Rytířství obecně

Rytířský kodex ve středověku existoval, ale nebyl formulovaný tak, jak si ho dnes představujeme. Tedy se zaměřením na ochranu omdlévajícího něžného pohlaví nebo na podržení dveří dámě. Rytířství bylo ve skutečnosti více zaměřeno na milosrdnost, chrabrost, pokoru a dobročinnost. Kodex chování jim připomínal, že jako lidé s určitými třídními privilegii by neměli využívat výhody těch méně šťastných. Kodex byl formulován s přihlédnutím k okolnosti, že rytíři byli velmi mladí silní muži se zbraněmi, kteří se často nudili. Dokonce i křížové výpravy se zdají být svolány pod záminkou, aby měli mladí rytíři co dělat. Ostatně snad všichni rodiče teenagerů by bezpochyby zatoužili zvolat: „Jděte dobýt Jeruzalém“ a s chutí by je vyhnali z domu…

Mýtus č.14 – Všichni si mysleli, že Země je placatá

Už v řecké astronomii Aristoteles mluvil o rotujících sférách a planetách, byť v geocentrickém pojetí. Ve středověku vědci z celého světa zobrazovali planetu jako kulatou a mohli dokonce vypočítat její přibližný obvod. Zatímco modely zobrazující plochou Zemi ve starověku existovaly, ve středověku v Evropě lidé tuto myšlenku opustili ve prospěch sférického modelu. Králové té doby používali kouli drženou v levé ruce k označení své nadvlády nad světem. Domněnka, že si každý myslel, že Země je plochá, se začala objevovat až v 19. století. Tehdy lidé přejímali názory církve, která nenáviděla vědu, a bohužel tato tvrzení o ploché Zemi přetrvávají dodnes.

4
1

4 thoughts on “14 středověkých mýtů, kterým věříte díky filmům – část II.

  1. V USA věří čtvrtina lidí tomu, že je země placatá. Šťastná země, lidi nemají žádný starosti :)))

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *