Provozovatelé sociálních sítí musí mít stejná povolení jako cirkusy

Evropská unie chystá další důležité opatření k ochraně osob, a znovu se to týká sociálních médií.

Pokud mluvíme o ochraně osob, máme na mysli všechny jedince. Přesto bychom mohli velmi pochybovat o určité části obyvatel planety, která intenzivně využívá sociální média. Někteří jsou jimi tak posedlí, že přestávají vnímat reálný svět a ztrácejí svoji lidskou povahu. Na sociálních sítích, a především na sítích s obrazovým obsahem, tak provozují různá exhibicionistická vystoupení srovnatelná s vystoupeními v cirkuse. A tady se dostáváme k jádru věci.

Zdroj: Reddit

Tito jedinci předvádějí takové kreace, že lze oprávněně pochybovat o jejich mentálním zdraví. Takoví lidé pak potřebují odborné vedení a usměrnění svého počínání. Je to podobné jako v cirkuse při drezúře zvířat.

EU proto zcela správně a oprávněně poukazuje na tyto skutečnosti a od příštího roku bude vyžadovat, aby každý provozovatel sociální sítě, jejímž uživatelem je občan Evropské unie, měl všechna oprávnění k provozování cirkusu a drezúře zvířat. Jednotlivé státy si to pak vyřeší vlastní vyhláškou s ohledem na specifické zákonné podmínky.

Zdroj: Wikimedia Commons

V České republice se jedná o nutnost požádat o volnou živnost Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, pod kterou spadají i cirkusová vystoupení. Zároveň ale je nutné, aby provozovatel měl také živnostenské oprávnění k drezúře zvířat, což je živnost vázaná. Obáváme, že s tím budou mít provozovatelé sociálních sítí velký problém.

3
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *